Sosial ansvar


reNatur mener det er viktig at næringslivet viser sosialt ansvar. Det betyr at det er nulltoleranse for korrupsjon og sosial dumping. Det er viktig for bedriften å kunne hjelpe studenter og unge å få arbeidserfaring og utdanning, samt legger til rette for dette.

Vi bygger vårt image og gode forhold til miljøet på en transparent og ansvarlig måte.

Vi mener at å investere i unge ansatte, miljøet og gode relasjoner med omgivelsene vil selskapet bidra til bærekraftig sosial og økonomisk utvikling.

Liste med noen tiltak:

  • Dag satt av til strandrydding (vår 2018)
  • Hjelp med arbeidserfaring for en master i geolog som trengte bedre norskkunnskaper (vår 2019)
  • Sommerjobb plass for ungdom som særlig trenger jobb (sommer 2019)
  • Dag satt av til strandrydding (vår 2019)
  • Praksispartner UiT GeoPraksis