Andre tjenester

Gjennom et tett samarbeid med andre leverandører av tjenester vi selv ikke utfører, kan vi være en totalleverandør av tjenester.

Gjennom våre sammarbeidspartnere kan vi være en single point of contact leverandør. Vi koordinerer alt fra grunnundersøkelser/boring til tolkning av analyseresultater. 


ERA Geo kan tilby geoteknisk prosjektering innenfor alle prosjekter og vanskelighetsgrader. Firmaet innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.
De har erfaringer fra alle typer prosjekt, fra fylling i sjøen, spunt, peler, store utgravinger, samferdselsprosjekter til utfordringer med kvikkleire.

.